Groep 1-2

Op IKC De Tjalk zijn er homogene groepen (bijvoorbeeld een aparte groep 1 én een aparte groep 2) waar het kan, en heterogene groepen (bijvoorbeeld een combinatiegroep 1/2) waar het moet.

Op IKC De Tjalk ligt de nadruk op de sociaal-emotionele ontwikkeling (omgang met anderen, werkhouding), het spelen en interesse aankweken voor de wereld om hen heen.

Wat komt er onder andere aan bod in de groepen 1-2?

Taal/lezen


  • Hakken en plakken
  • Letterherkenning en korte woordjes lezen.
  • Begrijpend luisteren
  • Rijmen
  • Voorbereidend lezen
  • Woordenschat

Rekenen

  • Tellen
  • Ordenen
  • Getalherkenning
  • Voorbereidend en aanvankelijk rekenen

Meten en maten

Begrippen als groot, klein, breed, smal, enzovoorts.

Engels

Op IKC De Tjalk wordt vanaf groep 1 spelenderwijs Engels aangeboden.

Snel naar