Groep 3

De groepen 3, 4 en 5 vormen de middenbouw van de basisschool.
In de middenbouw ligt de nadruk op goed leren lezen en schrijven, sommen maken en de tafels 1 t/m 10 automatiseren.

De overgang van groep 2 naar 3 is de grootste stap die een kind op de basisschool maakt. Het betekent: meer cognitief leren, minder spelen.

Wat komt er onder andere aan bod in groep 3?

Rekenen

Tot de kerstvakantie wordt er voornamelijk gewerkt met de getallen 1 tot en met 10. Tevens worden de getallen 11 tot en met 20 met behulp van hulpmiddelen verkend..
Na de kerstvakantie wordt er gewerkt met de getallen 1 tot en met 20. Ook worden de getallen tot 100 verkend. Er worden hierbij minder hulpmiddelen gebruikt. Na nadruk komt te liggen op het uit het hoofd rekenen.

Taal

Tot de kerstvakantie wordt het alfabet aangeleerd. Tevens wordt het verschil tussen klinkers en medeklinkers, dubbelklanken en twee-tekenklanken duidelijk gemaakt. Er wordt intensief geoefend met schrijven en lezen van de letters.
Na de kerstvakantie komt de nadruk meer te liggen op het lezen en schrijven.

Engels

Op IKC De Tjalk wordt vanaf groep 1 Engels aangeboden.

IPC

IKC De Tjalk is een officiële IPC-lidschool. In overkoepelende thema’s komen zaakvakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek en creatieve vakken aan bod. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.

De school is een onderdeel van de maatschappij. Er wordt dan ook aandacht besteed aan maatschappelijke veranderingen zoals integratiebeleid, veiligheid en informatieverwerving.

Snel naar