Groep 4

De groepen 3, 4 en 5 vormen de middenbouw van de basisschool.
In de middenbouw ligt de nadruk op goed leren lezen en schrijven,
sommen maken en de tafels 1 t/m 10 automatiseren.

De basis die in groep 3 is gelegd, wordt met grote sprongen uitgebreid. 
Wat komt er onder andere aan bod in groep 4?

Rekenen

- Optellen en aftrekken
- Tafelsommen
- Klokkijken
- Verhaaltjessommen 

Taal

- Zinsbouw
- Woordenschat
- Begrijpend lezen
- Spelling

Engels

Op IKC De Tjalk wordt vanaf groep 1 Engels aangeboden.

IPC

IKC De Tjalk is een officiële IPC-lidschool. In overkoepelende thema’s komen zaakvakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek en creatieve vakken aan bod. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.

De school is een onderdeel van de maatschappij. Er wordt dan ook aandacht besteed aan maatschappelijke veranderingen zoals integratiebeleid, veiligheid en informatieverwerving.

Snel naar