Groep 8

De groepen 6, 7 en 8 vormen bovenbouw van de basisschool. In de bovenbouwgroepen. In de bovenbouwgroepen ligt de nadruk veel meer op zelfstandig werken en zelf proberen problemen op te lossen. Ook sociale vaardigheden krijgen ruim aandacht.

Er wordt probleemoplossend gerekend aan de hand van praktijkvoorbeelden. De hoofdbewerkingen (plus, min, delen) staan in dienst van andere rekenkundige opgaven: breuken, procenten, verhoudingen, decimale getallen, metriek stelsel en verhaaltjessommen.

Bij taal wordt er veel aandacht besteed aan spelling, ontleden en begrijpend lezen.
Tevens zijn luistervaardigheden belangrijk.

Groep 8 is het laatste jaar van de basisschool. In dit schooljaar krijgen de leerlingen hun schooladvies voor het vervolgonderwijs.
Wat komt er onder andere aan bod in groep 8?

Rekenen

- Breuken
- Procenten
- Verhoudingen
- Kommagetallen 

Taal

- Begrijpend lezen
- Spelling
- Zinsontleding
- Woordbenoeming
- Woordenschat

Engels

Op IKC De Tjalk wordt vanaf groep 1 Engels aangeboden.

IPC

IKC De Tjalk is een officiële IPC-lidschool. In overkoepelende thema’s komen zaakvakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek en creatieve vakken aan bod. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.

De school is een onderdeel van de maatschappij. Er wordt dan ook aandacht besteed aan maatschappelijke veranderingen zoals integratiebeleid, veiligheid en informatieverwerving.

Snel naar