Kinderopvang

In het kinderdagverblijven biedt IKC De Tjalk kinderen van 0 tot 4 jaar een veilige, gezellige en uitdagende omgeving om op te groeien.

Er wordt gewerkt met een vast dagprogramma dat kinderen structuur en duidelijkheid biedt. Spelenderwijs groeien de kinderen in hun individuele en sociale vaardigheden.

Peuteropvang vindt plaats tijdens de kinderdagopvang in dagdelen van 3 uur.
Spelenderwijs leren de vaste pedagogisch medewerkers de kinderen belangrijke vaardigheden, zoals samen spelen en delen, en naar elkaar luisteren. Samen spelen biedt kinderen mooie ontwikkelingskansen.

Snel naar