Openingstijden

IKC De Tjalk is 52 weken per jaar open voor uw kind en heeft de kinderopvang en het basisonderwijs goed op elkaar afgestemd. U kunt van 7.00 uur tot 18.30 uur bij ons terecht.

Kinderopvang

Het kinderdagverblijf is geopend van 7.00 uur tot 18.30 uur.
De voorschoolse opvang is geopend van 7.00 uur tot 8.30 uur.
De buitenschoolse opvang is geopend van 14.45 uur tot 18.30 uur.

Basisonderwijs met continurooster

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 14.45 uur.
Woensdag van 8.30 uur tot 12.15 uur.

Op alle dagen gaat de deur open om 8.15 uur.
Voor ouders die kinderen op zowel de hoofdlocatie als de dependance hebben, gaat de deur al om 08.05 uur open.

De lessen starten om 08.30 uur.

Continurooster
Op De Tjalk hebben we een continurooster, daarom eten alle kinderen in de lunchpauze op school. De kinderen nemen een eigen lunchpakket van thuis mee. De trommels (met vleeswaren) en bekers worden aan het begin van de dag in de koelkast in de groep gezet of in de daarvoor bestemde manden.

De kinderen eten onder leiding van de leerkracht of een eethulp met de eigen groep in het eigen lokaal. Voor of na het eten gaan alle kinderen buiten spelen onder toezicht van voldoende pleinwachten. De bijdrage voor dit schooljaar hebben wij vastgesteld op € 24,- per kind. U krijgt hiervoor een rekening. Van deze bijdrage ontvangen de eethulpen een vergoeding en schaffen we (extra) buitenspeelgoed aan.

Schooltijden groepen 1 t/m 8

Ochtend: 8.30 - 12.00 uur. 

Middagpauze groepen 1 tot en met 3: 12.00 - 13.00 uur (lunch tussen 12.30-13.00 uur). 
Middagpauze groepen 4 tot en met 8: 12.00 - 13.00 uur (lunch tussen 12.00-12.30 uur). 

Middag: 13.00 - 14.45 uur. 

Op woensdag: 8.30 - 12.15 uur.

Snel naar