Openingstijden

IKC De Tjalk is 52 weken per jaar open voor uw kind en heeft de kinderopvang en het basisonderwijs goed op elkaar afgestemd. U kunt van 7.00 uur tot 18.30 uur bij ons terecht.

Kinderopvang

Het kinderdagverblijf is geopend van 7.00 uur tot 18.30 uur.
De voorschoolse opvang is geopend van 7.00 uur tot 8.30 uur.
De buitenschoolse opvang is geopend van 14.45 uur tot 18.30 uur.

Basisonderwijs met continurooster

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 15.00 uur.
Woensdag van 8.30 uur tot 12.15 uur.

Op alle dagen gaat de deur open om 8.15 uur.
De lessen starten om 08.30 uur.

Continurooster
Op IKC De Tjalk hebben we een continurooster; alle kinderen blijven in de lunchpauze op school. De kinderen nemen een eigen lunchpakket van thuis mee. De trommels en bekers worden aan het begin van de dag in de koelkast in de groep gezet of in de daarvoor bestemde manden.

De kinderen eten onder leiding van de leerkracht met de eigen groep in het eigen lokaal. Voor of na het eten gaan alle kinderen buiten spelen onder toezicht van pedagogisch medewerkers van de Drie Ballonnen. De vrijwillige bijdrage voor dit schooljaar hebben wij vastgesteld op € 47,- per kind. U krijgt hiervoor een betaalverzoek. Van deze bijdrage betalen we voor een gedeelte de pedagogisch medewerkers. De school vult het resterende bedrag aan. 

Snel naar