Medezeggenschapsraad

Een medezeggenschapsraad (MR) is een groep personen die namens de ouders en het personeel met de directie van de basisschool het beleid van de school bepaalt. Voordat de directie bepaalde zaken kan invoeren, wijzigen of afschaffen, heeft deze de instemming dan wel advies van de MR nodig.

De MR werkt met behulp van een medezeggenschapsreglement (dit reglement ligt ter inzage op school) en vergadert eenmaal per maand. Deze vergaderingen zijn openbaar. Ieder jaar stelt de MR een jaarplan op. Dit is op de website van de school te vinden. 

In de MR zitten personeelsleden en ouders. Het aantal leden van de MR is afhankelijk van de grootte van de school. De Tjalk heeft vijf ouders en vijf personeelsleden in de MR. 

De leden van de MR worden voor twee jaar gekozen door respectievelijk ouders en personeelsleden, maar een lid hoeft geen verantwoording af te leggen over zijn/haar optreden in de MR (lidmaatschap zonder last en ruggespraak).

De MR heeft een eigen e-mailadres: mr.tjalk@opoz.nl.

Vergaderingen 2021-2022

 Vergaderdatum  Agenda Verslag 
14 september 2021   Verslag 14-09-2021
13 oktober 2021  Agenda 13-10-2021 Verslag 13-10-2021
1 december 2021 Agenda 01-12-2021 Verslag 01-12-2021
24 januari 2022 Agenda 24-01-2022 Verslag 24-01-2022
24 maart 2022 Agenda 24-03-2022 Verslag 24-03-2022
18 mei 2022 Agenda 18-05-2022 Verslag 18-05-2022
 7 juni 2022 Agenda 07-06-2022 Verslag 07-06-2022 (bijlage)
20 juni 2022 Agenda 20-06-2022 Verslag 20-06-2022 (bijlage)


 


  Medezeggenschapsraad schooljaar 2021-2022

Niels van Willigen Voorzitter


Oudergeleding
Francis Schmitz
Secretaris


Personeelsgeleding
Jane Hartog
Plaatsvervangend voorzitter


Oudergeleding
     
Anja Hendriks
Plaatsvervangend secretaris


Personeelsgeleding
 Maud Verhage
Communicatie


Personeelsgeleding
Daniël van der Geest
Penningmeester


Oudergeleding
     
IJlien Havenaar
Lid MR


Oudergeleding
Malou Hanemaaijer
Lid MR


Oudergeleding
Cody Haak
Lid MR


Personeelsgeleding 
     


Petra Verlinden
Lid MR


Personeelsgeleding 
   

 

Snel naar