Uw kind ziek melden

Als uw kind ziek is, wilt u ons dit dan op tijd laten weten?

Kinderopvang

Wij vragen u ziekmeldingen bij de opvang voor 8.00 uur op de groep aan ons door te geven. Eventueel ruiling via het ouderportaal kan voor 8 uur.

Basisonderwijs

Wij vragen u ziekmeldingen tussen 8.00 en 8.15 uur mondeling of telefonisch aan ons door te geven. Voor alle leerlingen kan dat via het nummer: 079 – 346 00 60.

 Indien onduidelijk is waarom uw kind niet op school is, zal er contact met u worden opgenomen. Wij vragen u ziekmeldingen nooit via de mail door te geven.

Snel naar