Modern onderwijs

IKC De Tjalk biedt modern onderwijs in een duidelijke structuur. In de ochtend krijgen de basisvakken rekenen, taal, lezen en spelling aandacht. In de middag geven we projectmatig onderwijs.

IPC-onderwijs (International Primary Curriculum)

De vakgebieden aardrijkskunde, natuur, techniek, geschiedenis, ICT en de creatieve vakken tekenen, muziek en handvaardigheid vormen bij ons op school IPC.Inbreng van kinderen
Kinderen werken vanuit hun eigen kennis. Het uitgangspunt is het kind zelf. Wat weet een kind al en wat wil het nog leren? Er is veel ruimte voor de eigen inbreng van kinderen bij de inhoud en de vormgeving van het leren.

We sluiten aan bij vragen die de kinderen zelf inbrengen en stimuleren hen om zelf antwoorden te zoeken en te formuleren. De nadruk bij IPC ligt dan ook op het aanleren van vaardigheden. We vinden het belangrijk dat kinderen vaardigheden leren die ze in de wereld nodig hebben, en we zien dat de kinderen plezier hebben in deze vorm van onderwijs.

IPC bestaat uit vijf onderdelen:
1. een startactiviteit, waarbij het doel ligt op enthousiasmeren;
2. kennisoogst: wat weet je al en wat kun je nog leren;
3. uitleg van het thema;
4. werken aan het thema (circa zes weken);
5. afsluiting, vaak met ouders erbij. Iedere afsluiting is anders. Zo kan er een 
    toneelstuk worden opgevoerd of een presentatie worden gegeven.

Iedere groep heeft een IPC-wand waarop de doelen van het thema staan. De werkjes die bij deze doelen horen, hangen ook op de IPC-wand.

Talentgericht
Met deze lesmethode worden kinderen in hun kracht gezet. We willen laten zien dat een kind meerdere kwaliteiten en talenten heeft. We bieden de kinderen veiligheid, zodat ze zichzelf ontwikkelen en ontdekken waar ze goed in zijn.

Rol van de leerkracht
Met IPC geeft de leerkracht het onderwijs vorm; het is niet de methode die het onderwijs vormgeeft.

De leerkracht richt vanuit zijn eigen visie het onderwijs in. Hij heeft zicht op de groep en kijkt waar hij op aan kan sluiten. De leerkracht is vraaggericht bezig en begeleider van het (leer)process.

Engels vanaf groep 1

Om aan te sluiten op de huidige maatschappij bieden wij in alle groepen Engels aan. In de onderbouw (1-4) werken we met de methode ‘My name is Tom’ en krijgen de kinderen spelenderwijs via handpop Tom Engelse les. In de bovenbouw wordt met de methode ‘Real English’ gewerkt. Deze lessen worden voornamelijk met behulp van het digibord gegeven. Een native speaker komt aan het woord, zodat de kinderen het juiste voorbeeld krijgen en snel vertrouwd raken met het spreken van de Engelse taal.

Snel naar