Uw kind aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden op IKC De Tjalk? Als u nog niet bij ons langs bent geweest voor een kennismakingsgesprek en rondleiding, dan nodigen wij u hiervoor graag uit. Tijdens het gesprek en de rondleiding kunt u alle vragen stellen die u wilt. Uw kind is daarbij vanzelfsprekend ook van harte welkom.

Als u uw kind wilt aanmelden, kunt u daarvoor contact opnemen via de e-mail, of door te bellen naar 079 – 346 00 60.

Op IKC De Tjalk dient u zich aan te melden in de vastgestelde aanmeldperiode. Voor de kans op toelating maakt het niet uit of u hierbij op de eerste of de laatste dag van de aanmeldperiode uw aanmeldformulier inlevert. Alle kinderen die zich aanmelden op onze basisschool, in één aanmeldperiode, worden behandeld alsof ze gelijktijdig zijn ingeleverd.

 Uw kind is geboren in de periode:                                      U bent welkom op de kennismakings-ochtend op:           U meldt uw kind aan op de basisschool in de periode:          U ontvangt  antwoord op uw aanmelding op:  
1 januari 2018
t/m
31 maart 2018
 12 maart 2021  15 maart 2021
t/m
2 april 2021
 16 april 2021

1 april 2018
t/m
30 juni 2018

9  juni 2021
11 juni 2021
14 juni 2021
t/m
2 juli 2021
16 juli 2021
1 juli 2018
t/m
30 september 2018
8 september 2021
10 september 2021
13 september 2021
t/m
1 oktober 2021
15 oktober 2021
 1 oktober 2018
t/m
31 december 2018
8 december 2021
10 december 2021 
 13 december 2021
t/m
21 januari 2022
4 februari 2022 

Mocht uw kind extra ondersteuning nodig hebben, dan mag de school wettelijk 6 (+ 4 extra) weken de tijd nemen om te onderzoeken of de school de extra ondersteuning die nodig is, kan bieden. Soms kan de school de benodigde ondersteuning niet geven. De school helpt u dan met het vinden van een school die dit wel kan.

De school gebruikt bij de schoolloting maximaal drie verschillende voorrangsregels. Eerst plaatst zij de kinderen die voldoen aan de eerste voorrangsregel, wanneer er daarna nog plek is worden de kinderen die voldoen aan de tweede voorrangsregel geplaatst, enzovoort. De voorrangsregels zijn geen garantie tot plaatsing. Als er daarna nog plaatsen over zijn, wordt er geloot tussen de kinderen zonder voorrangsregels

De werkwijze voor aanmelding en toelating/aanname vindt u hier.


Toelatings-/aannamebeleid

IKC De Tjalk is de afgelopen jaren fors in leerlingaantallen gegroeid.
Vanwege het feit dat niet alle groepen meer binnen hetzelfde schoolgebouw gehuisvest kunnen worden, voert de basisschool sinds maart 2020  een
toelatings-/aannamebeleid. Het beleidsdocument is hier te vinden.


Procedure na toelating/aanname

Op IKC De Tjalk mogen nieuwe kinderen vijf momenten komen wennen. Een paar weken voordat uw kind 4 jaar wordt, krijgt u een berichtje op welke datum uw kind kan komen wennen. Het eerste wenmoment is altijd op een woensdag, zodat u en uw kind het haal- en brengmoment mee kunnen maken. De andere wendagen plant u in overleg met de leerkracht.

Intredelijst

U kent uw kind het beste en daarom willen wij graag verder met u kennismaken. In de wenperiode vult u een intredelijst in en naar aanleiding van deze lijst heeft de leerkracht een kennismakingsgesprek met u. Na verloop van tijd komt de juf of meester op huisbezoek bij nieuwe leerlingen. Voor zowel de leerkracht als het kind is dit een leuke manier om elkaar beter te leren kennen.

Zij-instromers

Het kan zijn dat uw kind, bijvoorbeeld door een verhuizing, van basisschool wisselt. We maken dan graag van tevoren kennis met u en uw kind en laten de school zien. Als uw kind bij ons geplaatst wordt, maakt het kennis met zijn klasgenoten en leerkracht en dragen we zo goed mogelijk bij aan een fijne start.

Snel naar