Uw kind aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden op IKC De Tjalk? Als u nog niet bij ons langs bent geweest voor een kennismakingsgesprek en rondleiding, dan nodigen wij u hiervoor graag uit. Tijdens het gesprek en de rondleiding kunt u alle vragen stellen die u wilt. Uw kind is daarbij vanzelfsprekend ook van harte welkom.

Als u uw kind wilt aanmelden, kunt u daarvoor contact opnemen via de e-mail, of door te bellen naar 079 – 346 00 60.

Op IKC De Tjalk dient u zich aan te melden in de vastgestelde aanmeldperiode. Voor de kans op toelating maakt het niet uit of u hierbij op de eerste of de laatste dag van de aanmeldperiode uw aanmeldformulier inlevert. Alle kinderen die zich aanmelden op onze basisschool, in één aanmeldperiode, worden behandeld alsof ze gelijktijdig zijn ingeleverd.

Uw kind wordt 3 jaar in de periode Kennismakingsochtend en rondleiding
 1 oktober 2020 t/m 31 december 2020  16 september
1 januari 2021 t/m 31 maart 2021 11 november 2020
1 april 2021  t/m 30 juni 2021 17 februari 2021
1 juli 2021 t/m 30 september 2021 19 mei 2021

De werkwijze voor aanmelding en toelating/aanname vindt u hier.


Toelatings-/aannamebeleid

IKC De Tjalk is de afgelopen jaren fors in leerlingaantallen gegroeid.
Vanwege het feit dat niet alle groepen meer binnen hetzelfde schoolgebouw gehuisvest kunnen worden, voert de basisschool sinds maart 2020  een
toelatings-/aannamebeleid. Het beleidsdocument is hier te vinden.


Procedure na toelating/aanname

Op IKC De Tjalk mogen nieuwe kinderen vijf momenten komen wennen. Een paar weken voordat uw kind 4 jaar wordt, krijgt u een berichtje op welke datum uw kind kan komen wennen. Het eerste wenmoment is altijd op een woensdag, zodat u en uw kind het haal- en brengmoment mee kunnen maken. De andere wendagen plant u in overleg met de leerkracht.

Intredelijst

U kent uw kind het beste en daarom willen wij graag verder met u kennismaken. In de wenperiode vult u een intredelijst in en naar aanleiding van deze lijst heeft de leerkracht een kennismakingsgesprek met u. Na verloop van tijd komt de juf of meester op huisbezoek bij nieuwe leerlingen. Voor zowel de leerkracht als het kind is dit een leuke manier om elkaar beter te leren kennen.

Zij-instromers

Het kan zijn dat uw kind, bijvoorbeeld door een verhuizing, van basisschool wisselt. We maken dan graag van tevoren kennis met u en uw kind en laten de school zien. Als uw kind bij ons geplaatst wordt, maakt het kennis met zijn klasgenoten en leerkracht en dragen we zo goed mogelijk bij aan een fijne start.

Snel naar