Uw kind aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden op IKC De Tjalk? Als u nog niet bij ons langs bent geweest voor een kennismakingsgesprek en rondleiding, dan nodigen wij u hiervoor graag uit. Tijdens het gesprek en de rondleiding kunt u alle vragen stellen die u wilt. Uw kind is daarbij vanzelfsprekend ook van harte welkom.

Als u uw kind wilt aanmelden, kunt u daarvoor contact opnemen via de e-mail, of door te bellen naar 079 – 346 00 60.

Actueel

IKC De Tjalk is de afgelopen jaren fors in leerlingaantallen gegroeid.
Vanwege het feit dat niet alle groepen meer binnen hetzelfde schoolgebouw gehuisvest kunnen worden, zal in de nabije toekomst worden gewerkt met een
aannamebeleid.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de basisschool.  

Procedure na aanmelding

Op IKC De Tjalk mogen nieuwe kinderen vijf momenten komen wennen. Een paar weken voordat uw kind 4 jaar wordt, krijgt u een berichtje op welke datum uw kind kan komen wennen. Het eerste wenmoment is altijd op een woensdag, zodat u en uw kind het haal- en brengmoment mee kunnen maken. De andere wendagen plant u in overleg met de leerkracht.

Intredelijst

U kent uw kind het beste en daarom willen wij graag verder met u kennismaken. In de wenperiode vult u een intredelijst in en naar aanleiding van deze lijst heeft de leerkracht een kennismakingsgesprek met u. Na verloop van tijd komt de juf of meester op huisbezoek bij nieuwe leerlingen. Voor zowel de leerkracht als het kind is dit een leuke manier om elkaar beter te leren kennen.

Zij-instromers

Het kan zijn dat uw kind, bijvoorbeeld door een verhuizing, van basisschool wisselt. We maken dan graag van tevoren kennis met u en uw kind en laten de school zien. Als uw kind bij ons geplaatst wordt, maakt het kennis met zijn klasgenoten en leerkracht en dragen we zo goed mogelijk bij aan een fijne start.

Snel naar