Wat ons beweegt

Samen werken aan talent’ is het motto van ons IKC. Op IKC De Tjalk krijgt ieder kind de kans om zich te ontwikkelen op zijn eigen niveau en te leren van de talenten van anderen.

Samen…

Een veilige omgeving vinden wij erg belangrijk. We hebben een aantal basisregels die positief zijn gesteld en waar iedereen zich aan moet houden. Deze basisregels worden ieder leerjaar door alle klassen ondertekend. Hierbij kunnen alle kinderen en hun ouders aanwezig zijn. Een vertegenwoordiger per klas ondertekent deze regels en daarna worden ze in de klas door alle kinderen ondertekend.

Iedereen gaat respectvol met elkaar om en iedereen leert van elkaar. De kinderen leren samen te werken met groepsgenootjes en andere kinderen. De oudere kinderen begeleiden de jongere kinderen en leren zo aandacht te hebben voor elkaar.

werken…

Er wordt veel aandacht aan kennisvakken als taal en rekenen besteed. Daarbij worden kinderen uitgedaagd hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Kinderen leren zelfstandig te werken en hun taken in te plannen. Als de leerkracht instructie aan andere kinderen geeft, leert een kind dat het door moet gaan met een andere opdracht, totdat de leerkracht tijd heeft om een vraag te beantwoorden.

...aan talent!

Er bestaan diverse vormen van talent. Alle leerlingen krijgen de kans om hun talent te laten zien in de lessen, tijdens de IPC-lessen, in de gymzaal en op het Tjalkpodium. Zo ontwikkelen de kinderen het zelfvertrouwen om hun talenten op alle gebieden te ontwikkelen.

Snel naar