Burgerschap

Het is de taak van IKC De Tjalk om de kinderen (mede) op te voeden tot evenwichtige, fatsoenlijke, democratische, participerende, coöperatieve en algemeen ontwikkelde burgers van de Nederlandse samenleving.

Wij zijn ons ervan bewust dat wij als leraren hierin het goede voorbeeld moeten geven. Daarnaast vinden wij dat onderwijs “breed” moet zijn. Dat betekent dat naast het cognitieve aspect ook de vorming van de persoonlijkheid van belang is.

Het woord samen is een kernbegrip binnen onze organisatie. We vinden het belangrijk dat kinderen verantwoordelijkheid voor elkaar en de omgeving nemen. Tevens vinden wij de betrokkenheid op de samenleving belangrijk en willen we kinderen zo ontwikkelen dat ze later goed functioneren in de maatschappij. Daarbij is het belangrijk dat kinderen hun mening op een goede wijze kunnen geven, waarbij kennis van andersdenkenden leidt tot begrip van de ander. 

We beseffen ook dat we kinderen samen met anderen vormen. Met name samen met de ouders. Daarom werken we op actieve wijze met hen samen.