Een goede school kiezen

Het starten op een basisschool is een grote stap in het leven van uw kind. Wij willen die stap zo klein mogelijk maken door met u als ouder nauw in contact te blijven en uw kind rustig te laten wennen op school.

Integraal Kindcentrum

IKC De Tjalk biedt een totaalpakket op het gebied van onderwijs, opvang, ontwikkeling en vrije tijd. Wij bieden kinderen van 0 tot en met 13 jaar een uitdagende, doorlopende leerlijn en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen van 0 tot en met 13 jaar.

IPC-onderwijs

Wij bieden kwalitatief goed, modern onderwijs. In de kleutergroepen ligt de nadruk op ‘spelend leren’. Kinderen ontdekken de wereld om zich heen rondom thema’s die dicht bij henzelf liggen, zoals ‘de kinderboerderij’ en ‘de seizoenen’. Vanaf groep 3 starten we met IPC-thema’s als ‘uitvindingen en machines’ en ‘missie naar Mars’ en ligt de nadruk op onderzoekend leren. Thematisch werken spreekt de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen aan. Daarnaast zorgt het voor een samenhang tussen de wereldoriënterende en creatieve vakken.

Als u interesse heeft in ons onderwijs, dan nodigen wij u uit voor een kennismaking. Wij leiden u graag rond in ons moderne, nieuwe schoolgebouw.

Snel naar