Een veilige omgeving

IKC De Tjalk wil alle kinderen een zo fijn en goed mogelijke tijd op school bieden. Op onze school heerst een positieve sfeer en we gaan met respect met elkaar om, zodat ieder kind zich veilig voelt op school.

Goed gedaan!

We hechten er veel waarde aan dat kinderen in een veilige sfeer zichzelf kunnen zijn en hun eigen kwaliteiten kunnen ontwikkelen. Daarom werken wij met een pestprotocol, dat door alle groepen wordt ondertekend, en werken we op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling met de methode ‘Goed gedaan!’.
Deze methode werkt volgens een vaste opbouw. De kleuters leren wie zij zelf zijn, maar ook wie jij, wij en zij zijn. De bovenbouw leert met (sociale) media omgaan. Naar aanleiding van een verhaal volgt een werkvorm. De werkvormen bestaan uit ‘zo-doen-wij-dat-kaarten’. Deze kaarten zijn gerelateerd aan een thema. Een voorbeeld hiervan is ‘Hoe los je een ruzie op?’

Grip op de groep

Na iedere vakantie werken we met ‘Grip op de groep’, omdat iedereen vanuit verschillende situaties weer in de groep komt. De verhoudingen in de groep kunnen zijn veranderd, waardoor er wrijving in de groep kan ontstaan. Deze methode gebruiken we om de groep positief te maken en (weer) grip op de groep te krijgen. Kinderen leren elkaar beter kennen en er is aandacht voor groepsvorming.

Snel naar