Kennismaking en aanmeldprocedure

Uw kind is van harte welkom bij ons op school.

Vanwege het feit dat IKC De Tjalk is de laatste jaren sterk in leerlingaantal is toegenomen, voert de basisschool sinds maart 2020 een aannamebeleid.
Meer informatie over ons aannamebeleid vindt u hier.


Wilt u uw kind aanmelden op IKC De Tjalk?


Op IKC De Tjalk dient u zich vooraf per email naar m.debruin@opoz.nl aan te melden voor de groepskennismakingsronde in de vastgestelde aanmeldperiode. Vermeld de naam van uw kind, de geboortedatum en of er een voorrangsregel van toepassing is.

U krijgt dan een week voor de kennismakingsochtend een uitnodiging en aanvullende informatie toegezonden om de kennismakingsochtend bij te wonen.
U kunt de juiste periode terug vinden in de tabel verderop in de tekst.

Tijdens deze kennismakingsochtend kunnen we nader kennismaken met elkaar en ontvangt u informatie over de school. We beantwoorden graag al uw vragen en geven een rondleiding zodat u de sfeer kunt proeven.
(Het kan zijn dat dit niet mogelijk is vanwege de coronamaatregelen, we maken dan gebruik van een  digitale kennismaking).

Indien u besluit uw kind te willen aanmelden dan stuurt u ons het aanmeldformulier dat u heeft ontvangen bij de uitnodiging van de kennismakingsochtend retour.
Voor de kans op toelating maakt het niet uit of u hierbij op de eerste of de laatste dag van de aanmeldperiode uw aanmeldformulier inlevert. Alle kinderen die worden aangemeld op onze basisschool, in één aanmeldperiode, worden behandeld alsof ze gelijktijdig zijn ingeleverd.

Alle ouders die een aanmeldingsformulier hebben ingeleverd worden hierna uitgenodigd voor een aannamegesprek. Hierna bepalen wij of we uw kind kunnen plaatsen.

De school gebruikt bij de schoolloting drie verschillende voorrangsregels: Eerst plaatst zij de kinderen die voldoen aan de eerste voorrangsregel, wanneer er daarna nog plek is worden de kinderen die voldoen aan de tweede voorrangsregel geplaatst, enzovoort. De voorrangsregels zijn geen garantie tot plaatsing. Als er daarna nog plaatsen over zijn, wordt er geloot tussen de kinderen zonder voorrangsregels.

 

 Uw kind is geboren in de periode:                                      U bent welkom op de kennismakings-
ochtend op:          
U meldt uw kind aan op de basisschool in de periode:          U ontvangt  antwoord op uw aanmelding op:  


1 juli 2019
t/m
30 september 2019 
06 september 2022
09 september 2022
12 september 2022
t/m 30 september 2022
13 oktober 2022
 1 oktober
t/m 
31 december 2019
06 december 2022
09 december 2022
12 december 2022 t/m 31 december 2022 20 januari 2023
1 januari 2020
t/m
31 maart 2020 
15 maart 2023  16 maart 2023
t/m 31 maart 2023 
14 april 2023 
1 april 2020 
t/m 30 juni 2020 
7 juni 2023  8 juni 2023
 t/m 23 juni 2023
7 juli 2023 

Mocht uw kind extra ondersteuning nodig hebben, dan mag de school wettelijk 6 (+ 4 extra) weken de tijd nemen om te onderzoeken of de school de extra ondersteuning die nodig is, kan bieden. Soms kan de school de benodigde ondersteuning niet geven. De school helpt u dan met het vinden van een school die dit wel kan.

De school gebruikt bij de schoolloting maximaal drie verschillende voorrangsregels. Eerst plaatst zij de kinderen die voldoen aan de eerste voorrangsregel, wanneer er daarna nog plek is worden de kinderen die voldoen aan de tweede voorrangsregel geplaatst, enzovoort. De voorrangsregels zijn geen garantie tot plaatsing. Als er daarna nog plaatsen over zijn, wordt er geloot tussen de kinderen zonder voorrangsregels

De werkwijze voor aanmelding en toelating/aanname vindt u hier.


Toelatings-/aannamebeleid

IKC De Tjalk is de afgelopen jaren fors in leerlingaantallen gegroeid.
Vanwege het feit dat niet alle groepen meer binnen hetzelfde schoolgebouw gehuisvest kunnen worden, voert de basisschool sinds maart 2020  een
toelatings-/aannamebeleid. Het beleidsdocument is hier te vinden.


Procedure na toelating/aanname

Op IKC De Tjalk mogen nieuwe kinderen vijf momenten komen wennen. Een paar weken voordat uw kind 4 jaar wordt, krijgt u een berichtje op welke datum uw kind kan komen wennen. Het eerste wenmoment is altijd op een woensdag, zodat u en uw kind het haal- en brengmoment mee kunnen maken. De andere wendagen plant u in overleg met de leerkracht.

Intredelijst

U kent uw kind het beste en daarom willen wij graag verder met u kennismaken. In de wenperiode vult u een intredelijst in en naar aanleiding van deze lijst heeft de leerkracht een kennismakingsgesprek met u. Na verloop van tijd komt de juf of meester op huisbezoek bij nieuwe leerlingen. Voor zowel de leerkracht als het kind is dit een leuke manier om elkaar beter te leren kennen.

Zij-instromers

Het kan zijn dat uw kind, bijvoorbeeld door een verhuizing, van basisschool wisselt. We maken dan graag van tevoren kennis met u en uw kind en laten de school zien. Als uw kind bij ons geplaatst wordt, maakt het kennis met zijn klasgenoten en leerkracht en dragen we zo goed mogelijk bij aan een fijne start.

Snel naar