Veilige omgeving

IKC De Tjalk besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de leerlingen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen.

 

Binnen het IKC maken we gebruik van de methodiek Positive Behavior Support (PBS)

PBS is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt en waarbij sociale veiligheid een belangrijke rol speelt.

 

De volgende kernelementen zetten wij systematisch in:

  • Vanuit gezamenlijk vastgestelde waarden gedragsverwachtingen formuleren, deze visueel maken en als team samen uitdragen, in woord en daad.

  • Vanuit preventief oogpunt structureel met elkaar gericht zijn op wat leerlingen goed doen en hen daarop bekrachtigen.
  • Ongewenst gedrag effectief ombuigen, met concrete technieken.

  • Data benutten om gedragsvraagstukken snel in beeld te krijgen en gericht op te lossen.

  • Structureel positief samenwerken met ouders en de zorg.

 

Meer informatie over de methodiek PBS vindt u hier.