Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang (BSO) maakt onderdeel uit van IKC De Tjalk. De kinderen lopen zo vanuit school door naar de opvang, waar ze gezellig beginnen met het vertellen over hun dag aan de medewerkers onder het snijden van de groente en het eten van iets lekkers gezonds. Daarna kunnen de kinderen kiezen uit verschillende activiteiten.

Bij de BSO kunnen kinderen lekker spelen, alleen of samen met leeftijdgenootjes, meedoen met activiteiten en vrienden maken.

Samen spelen

Spelen met leeftijdgenootjes en vriendschappen zijn belangrijk voor kinderen. De pedagogisch medewerkers zorgen voor een prettige sfeer binnen de groep, zodat elk kind bij de groep hoort en zelf ook een bijdrage levert aan de groep. Wij stimuleren kinderen om zelf initiatieven te nemen voor het vorm geven aan de buitenschoolse opvang. Zo mogen ze bijvoorbeeld meedenken over het spelmateriaal en activiteiten.

Leerzame activiteiten

Elke maand bieden we de kinderen activiteiten aan op allerlei ontwikkelingsgebieden. Zoals koken, sport en spel, drama en creativiteit. Kinderen mogen zelf kiezen of ze meedoen aan de activiteiten. Op de locatie is er genoeg spelmateriaal waarmee ze zich binnen en buiten kunnen vermaken.

Snel naar