Kinderdagopvang

Op ons kinderdagverblijf hebben onze pedagogisch medewerkers aandacht voor de kinderen van 0 tot 4 jaar en zorgen zij voor een sfeer die veilig en vertrouwd is. Kinderen worden begeleid in het spelenderwijs leren en hoe ze met elkaar omgaan. Zo worden kinderen zo goed mogelijk gestimuleerd in hun ontwikkeling.

Goed geïnformeerd
Voor de baby’s is het volgen van hun eigen ritme, hun leef-, eet- en slaappatroon, ons uitgangspunt in de zorg. U kent uw kind het beste en daarom horen wij graag van u hoe uw kind ’s nachts heeft geslapen en wanneer het voor het laatst gegeten heeft. Daarom krijgt u van ons een schriftje dat iedere keer meegaat naar het kinderdagverblijf. Hierin kunt u schrijven hoe het met uw kind gaat en of er nog bijzonderheden zijn, of u kunt een vraag stellen.

Als uw kind nog een baby is, schrijft de pedagogisch medewerker ook iedere dag in het schrift. Zo krijgt u een beeld van wat uw kind die dag heeft gedaan, wat het gegeten heeft en hoelang het heeft geslapen. In de dreumesgroep (1 jaar) schrijven de pedagogisch medewerkers één keer per maand in het schriftje en vanaf de ukken (2 jaar) eens in de twee maanden.

Wanneer kinderen groter worden, doen zij steeds meer mee met het ritme van de groep. Zoals samen eten, samen opruimen, samen afspraken maken, het samen gezellig maken en natuurlijk samen spelen. Zo leren de kinderen spelenderwijs de wereld te ontdekken en met elkaar te spelen.

Groepsindeling
In IKC De Tjalk hebben wij drie verticale groepen (kinderen van 0 tot 4 jaar) en drie horizontale groepen (kinderen van 0 tot 2 jaar en van 2 tot 4 jaar):

- Zeepaarden: babygroep voor kinderen van 0 tot 2 jaar;
- Walvissen: verticale groep voor kinderen van 0 tot 4 jaar;
- Zeehonden: verticale groep voor kinderen van 0 tot 4 jaar;
- Zeemeeuwen: verticale groep voor kinderen van 0 tot 4 jaar;
- Dolfijnen: peutergroep voor kinderen van 2 tot 4 jaar;
- Zeesterren: peutergroep voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

Unieke aspecten

Uniek voor ons kinderdagverblijf is:
- dat alle groepen direct toegang hebben tot een mooi en groot buitenspeelterrein;
- dat het buitenspeelterrein veel natuurlijke elementen bevat;
- dat er een doorgaande lijn is, zoals de thema’s die aansluiten bij de kleuterklassen
   van school;
- dat wij samenwerken met de intern begeleider van school.

Rustig wennen

Voordat uw kind voor het eerst naar de dagopvang komt, mag het twee dagdelen komen wennen (op onze kosten). Zo kan het kind – en ook u als ouder – langzaam wennen aan een nieuwe omgeving. Natuurlijk mag u ook eerst een keer langskomen om kennis te maken en rond te kijken. Wij leiden u graag rond in ons nieuwe gebouw en beantwoorden al uw vragen.

Snel naar