Pedagogische visie

Binnen De Drie Ballonnen werken wij met de methode ZaaiGoed: wat je zaait, is wat je oogst.

 ZaaiGoed heeft verschillende boodschappen:
- Zaaien. Wanneer kinderen opgroeien, worden ze gevormd door allerlei ervaringen en door de volwassenen om hen heen. Er wordt als het ware door deze volwassenen gezaaid. In onze visie staat het zaaien centraal. Onze medewerkers worden getraind  om dezelfde boodschappen bij de kinderen te zaaien.
- Goed. Onze visie is gebaseerd op boodschappen die het fundament leggen voor de  ontwikkeling van kinderen vanuit een goed, positief uitgangspunt. Een uitgangspunt  waarbij iedereen de ruimte krijgt om zich naar eigen vermogen te ontwikkelen, mag  zijn wie hij of zij is, en met respect behandeld wordt.
- In het woord ZaaiGoed zit nog meer. Het is ook een metafoor van hoe wij de  ondersteuning van onze medewerkers naar kinderen zien.

Persoonlijke aandacht

Wij leren onze medewerkers zichzelf te zien als een tuinman. Je weet dat in de eigen aarde van het kind al heel veel aanwezig is. Je bent je er ook van bewust dat ieder kind op zijn unieke wijze groeit. Je kijkt geduldig naar het kind en ziet of het in een ZaaiGoed ondersteuning nodig heeft. Om in de metafoor te spreken: je gooit niet overal water op omdat het een plantje is. Het ene plantje heeft meer licht nodig, het andere wat extra voeding, weer een ander een stokje om langs te groeien. Zo kijken wij ook naar de kinderen. We geven ieder kind de persoonlijke aandacht die het nodig heeft.

Groeiend zelfvertrouwen

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers de kinderen veiligheid bieden en handvatten voor hoe ze met elkaar kunnen omgaan en hun zelfvertrouwen kan groeien.

Vanuit één visie

We werken vanuit één visie, zodat herkenning het kind vertrouwen geeft. Wij geloven dat wanneer een kind groeit in het zelfvertrouwen, er ruimte komt om op te groeien tot een volwassene met unieke talenten. Ieder kind heeft in onze ogen talenten, die op een eigen plek in de wereld ingezet kunnen worden. Wij dragen graag bij aan het ontwikkelen van het zelfvertrouwen, zodat het kind nu – en later ook als volwassene – durft te zijn wie het is.

Met elkaar

Het kind wordt door ons als een belangrijke partner gezien. Het gaat immers over zijn eigen ontwikkeling. Het zou vreemd zijn als alleen volwassenen bedenken wat goed is voor het kind. Door kinderen te leren zichzelf uit te spreken en doordat wij als volwassenen daar open voor staan, komen we erachter wat ieder kind individueel nodig heeft.

Door steeds te kijken naar wat kinderen nodig hebben is onze pedagogische visie ontstaan, die daardoor continu in ontwikkeling is. De kinderen van nu zijn anders dan die van 20 jaar geleden. Onze medewerkers worden dan ook het hele jaar door getraind in onze visie, zodat zij op deze manier naar kinderen leren kijken en ze kunnen ondersteunen.

U als ouder bent de ervaringsdeskundige als het om uw kind gaat. U kent uw kind het best en daarom willen wij nauw in contact met u blijven. Door goed met ouders te communiceren krijgen we een compleet beeld en wordt duidelijk waar de specifieke behoeftes liggen van het kind.

Snel naar