Aanmelden basisschool

Om de sturen op leerlingaantallen en alle kinderen daarbij gelijke kans te bieden, werkt IKC De Tjalk met een aanmeldprocedure.
Voor schooljaar 2023-2024 heeft de school maximaal 56 plekken beschikbaar. Het aanmeldformulier vindt u onderaan deze pagina.

 

Kennismakingsochtenden
IKC De Tjalk organiseert een aantal keer per jaar kennismakingsochtenden voor ouders/verzorgers. Tijdens deze momenten vertellen we u graag over de school en leiden wij u door ons gebouw. 

Vastgestelde aanmeldperioden
Op IKC De Tjalk maken we gebruik van vastgestelde momenten waarop u uw kind kunt aanmelden. Per schooljaar zijn er vier aanmeldperioden. U meldt uw kind aan in de periode waarin uw kind 3 jaar wordt. 

Uw kind wordt 3 jaar in de periode

Datum
Kennismakings-
ochtend 
Tijdstip: 09.00 - 10.00 uur

U meldt uw kind aan op de basisschool in de periode

1 januari t/m
31 maart 2024

8 maart

11 maart t/m
31 maart

1 april t/m
30 juni 2024

5 juni
7 juni

10 juni t/m
30 juni

 

Binnen zes weken hoort u of er plek is. Indien uw kind extra ondersteuning nodig heeft, dan kan de school vier weken meer tijd nemen om te onderzoeken of dit mogelijk is. Soms kan de school de ondersteuning niet geven. Dan helpt zij met het vinden van een geschikte andere school.

 

Schoolloting en voorrangsregels
Soms krijgt IKC De Tjalk meer aanmeldingen dan er plaats is. De school past eerst de voorrangsregels toe.

De school hanteert de volgende voorrangsregels:

  • Een broer of zus die deel uitmaakt van hetzelfde huishouden zit al op de school;
  • Het kind gaat tenminste een jaar naar de kinderopvang binnen het IKC; 
  • Een van de ouders is werkzaam binnen het IKC.

 

De voorrangsregels worden alléén toegepast als er meer aanmeldingen zijn dan er plaatsen beschikbaar zijn.

 

Aanmeldformulier
Klik hier om het aanmeldformulier te downloaden. Lever het volledig ingevulde aameldformulier in op school of verstuur de formulier digitaal naar aanmelden.tjalk@opoz.nl