Engels

Op IKC De Tjalk starten we al in een vroeg stadium met Engels en haken we aan bij de maatschappij waarin de Engelse taal een steeds belangrijke plaats inneemt. Door Engels van groep 1 tot en met groep 8 aan te bieden geloven we dat we beter aansluiten bij de wereld van morgen.

Beheersing van de Engelse taal vinden we van belang omdat kennis van deze taal steeds belangrijker wordt door de toenemende internationalisering, de groeiende mobiliteit en het veelvuldige gebruik van nieuwe media.