Creativiteit

Creativiteit is onderdeel van ons onderwijs. Het leert kinderen kritisch denken en goed samenwerken. Daarnaast geeft het kinderen vrijheid en autonomie. Creativiteit komt niet alleen bij de "creatieve vakken" , maar ook juist bij rekenen, taal, lezen, wereldoriëntatie en Engels.

Kinderen krijgen binnen ons onderwijs de kans om hun eigen vragen te stellen, antwoorden te bedenken en uit te proberen, fouten te maken, kritisch te reflexteren en goed samen te werken.

Daarnaast ontwikkelen we de creatieve vaardigheden van onze kinderen in de zogenoemde creatieve vakken zoals tekenen, handvaardigheid, muziek en drama. De leerkracht begeleidt kinderen aan de hand van succescriteria in hun ontwikkeling.