Medezeggenschapsraad

Een medezeggenschapsraad (MR) is een groep personen die namens de ouders en het personeel met de directie van de basisschool het beleid van de school bepaalt. Voordat de directie bepaalde zaken kan invoeren, wijzigen of afschaffen, heeft deze de instemming dan wel advies van de MR nodig.

De MR werkt met behulp van een medezeggenschapsreglement (dit reglement ligt ter inzage op school) en vergadert eenmaal per maand. Deze vergaderingen zijn openbaar. 

In de MR zitten personeelsleden en ouders. Het aantal leden van de MR is afhankelijk van de grootte van de school. De Tjalk heeft vijf ouders en vijf personeelsleden in de MR. 

De leden van de MR worden voor twee jaar gekozen door respectievelijk ouders en personeelsleden, maar een lid hoeft geen verantwoording af te leggen over zijn/haar optreden in de MR (lidmaatschap zonder last en ruggespraak).

De MR heeft een eigen e-mailadres: mr.tjalk@opoz.nl.

 

MR schooljaar 2022-2023

Niels van Willigen
Voorzitter
Oudergeleding
Jane Hartog
Plaatsvervangend voorzitter
Oudergeleding
   
Francis Schmitz
Secretaris
Personeelsgeleding
Anja Hendriks
Plaatsvervangend secretaris
Personeelsgeleding
   
Daniël van der Geest
Penningmeester
Oudergeleding
Maud Verhage
Communicatie
Personeelsgeleding
   
IJlien Havenaar
Lid MR
Oudergeleding
Malou Hanemaaijer
Lid MR
Oudergeleding
   
Petra Verlinden
Lid MR
Personeelsgeleding
Cody Haak
Lid MR
Personeelsgeleding

 

 

Vergaderingen schooljaar 2022-2023

 

 Vergaderdatum  Agenda Verslag 

1 september 2022

Agenda 01-09-2022 Verslag 01-09-2022
20 oktober 2022  Agenda 20-10-2022

Verslag 20-10-2022

29 november 2022

Agenda 29-11-2022 Verslag 29-11-2022

24 januari 2023

Agenda 24-01-2023 Verslag 24-01-2023

16 maart 2023

   

8 mei 2023

   

6 juni 2023

   

22 juni 2023