Medezeggenschapsraad

Een medezeggenschapsraad (MR) is een groep personen die namens de ouders en het personeel met de directie van de basisschool het beleid van de school bepaalt. Voordat de directie bepaalde zaken kan invoeren, wijzigen of afschaffen, heeft deze de instemming dan wel advies van de MR nodig.

De MR werkt met behulp van een medezeggenschapsreglement (dit reglement ligt ter inzage op school) en vergadert eenmaal per maand. Deze vergaderingen zijn openbaar. 

In de MR zitten personeelsleden en ouders. Het aantal leden van de MR is afhankelijk van de grootte van de school. De Tjalk heeft vijf ouders en vijf personeelsleden in de MR. 

De leden van de MR worden voor twee jaar gekozen door respectievelijk ouders en personeelsleden, maar een lid hoeft geen verantwoording af te leggen over zijn/haar optreden in de MR (lidmaatschap zonder last en ruggespraak).

De MR heeft een eigen e-mailadres: mr.tjalk@opoz.nl.

MR-geleding schooljaar 2023-2024

Personeelsgeleding

 • Petra Verlinden
 • Cody Haak
 • Mathijs Zandee
 • Maud Verhage (wordt vervangen door Berna Tims i.v.m. zwangerschapsverlof)
 • Francis Schmitz

Oudergeleding

 • Niels van Willigen
 • Jane Hartog
 • Malou Hanemaaijer
 • IJlien Havenaar
 • Serina Nanoha

Vergaderingen schooljaar 2023-2024

 • Dinsdag 29 augustus 2023
 • Dinsdag 31 oktober 2023
 • Donderdag 25 januari 2024