Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit een groep leerlingen die meedenken over schoolse zaken. Ze worden betrokken bij beslissingen die de leerlingen van de school aangaan. De leerlingenraad vertegenwoordigt hierbij alle leerlingen van de school. Uit de groepen 5 tot en met 8 worden er op democratische wijze leerlingen gekozen die deel mogen nemen aan de leerlingenraad.  De leerlingen denken mee en geven advies over onder andere de volgende onderwerpen:
- het goede doel dat we dit schooljaar steunen;
- Speelmaterialen;
- Nieuwe lesmethode;
- Tips voor leerkrachten.
  
De kinderen kunnen zelf ook onderwerpen en nieuwe ideeën aandragen die ze onder de aandacht willen brengen, zoals de invoering van nieuwe methodes, regels binnen en buiten het schoolgebouw, thema’s voor schoolprojecten en de bestemming van het schoolkamp.

De leerlingenraad komt tenminste zes keer per schooljaar bijeen om te overleggen onder begeleiding van de (adjunct-)directeur.

Vergaderdata schooljaar 2021-2022:
- nog nader te bepalen

Snel naar