Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit een groep leerlingen die meedenken over het onderwijs op IKC De Tjalk. Ze worden betrokken bij beslissingen die de leerlingen van de school aangaan. De leerlingenraad vertegenwoordigt hierbij alle leerlingen van de school. Uit de groepen 5 tot en met 8 worden er op democratische wijze leerlingen gekozen die deel mogen nemen aan de leerlingenraad. 

 


 De leerlingen denken mee en geven advies over onder andere de volgende onderwerpen:
- Het onderwijs;
- Schoolplein;
- Nieuwe lesmethoden;
- Gedrag;
- Tips voor leerkrachten.
  
De kinderen kunnen zelf ook onderwerpen en nieuwe ideeën aandragen die ze onder de aandacht willen brengen. De leerlingen raad komt tenminste zes keer per schooljaar bijeen om te overleggen. Dit doen zij onder begeleiding van de (adjunct) directeur

De leerlingenraad komt tenminste zes keer per schooljaar bijeen om te overleggen onder begeleiding van de (adjunct-)directeur.

Vergaderdata schooljaar 2022-2023:
De vergaderingen zijn op woensdagen van 12.15-13.00 uur in de aula op:
- 5 oktober
- 23 november
- 25 januari
- 15 maart
- 17 mei
- 28 juni

 

Snel naar