Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit een groep leerlingen die meedenken over het onderwijs op IKC De Tjalk. Ze worden betrokken bij beslissingen die de leerlingen van de school aangaan. De leerlingenraad vertegenwoordigt hierbij alle leerlingen van de school. Uit de groepen 5 tot en met 8 worden er op democratische wijze leerlingen gekozen die deel mogen nemen aan de leerlingenraad. 


De leerlingen denken mee en geven advies over onder andere de volgende onderwerpen:

 • Het onderwijs verbeteren;
 • Aankleding schoolplein en schoolgebouw;
 • Nieuwe lesmethoden;
 • Tips voor leerkrachten.

  
De kinderen kunnen zelf ook onderwerpen en nieuwe ideeën aandragen die ze onder de aandacht willen brengen. De leerlingen raad komt tenminste zes keer per schooljaar bijeen om te overleggen. Dit doen zij onder begeleiding van de (adjunct) directeur

De leerlingenraad komt tenminste zes keer per schooljaar bijeen om te overleggen onder begeleiding van de (adjunct-)directeur.

Vergaderdata schooljaar 2023-2024:
De vergaderingen zijnonder schooltijd in de aula op:

 • 15 november 2023
 • 13 december 2023
 • 31 januari 2024
 • 13 maart 2024
 • 24 april 2024
 • 22 mei 2024
 • 3 juli 2024