Ouderbetrokkenheid

Wij geloven in de samenwerkingsdriehoek kind-ouder-school en betrekken kinderen bij hun eigen leerproces. Deze samenwerking én de goede onderlinge communicatie zijn belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Op deze manier voelt een kind dat het ertoe doet.

Oudergesprekken

Aan het begin van het jaar zijn er in iedere groep startgesprekken. Dat zijn gesprekken tussen ouders, de leerkracht en eventueel het kind. U kent uw kind als geen ander, daarom nodigen wij u uit om meer te vertellen over uw kind, zodat wij het (nog) beter leren kennen. U krijgt van tevoren een formulier mee, zodat u het gesprek samen met uw kind kunt voorbereiden. Alle andere belangrijke zaken die dat schooljaar voor de groep van belang zijn, worden in een brief vermeld. 

In november wordt u uitgenodigd voor een tien-minutenvoortgangsgesprek. In februari en juli krijgen de kinderen een rapport mee. Nadat u het rapport hebt ontvangen, houden wij – op afspraak – tien-minutengesprekken.

Inloopochtend

Iedere week is er - op wisselde dagen - van 08.30 tot 09.00 uur een inloopochtend voor ouders. U kunt dan een half uur lang een kijkje nemen in de klas.

Ouderhulp

Door het jaar heen doen wij af en toe een beroep op ouders. We zoeken dan mensen die willen rijden voor uitstapjes, meegaan op uitjes of meehelpen met lezen. Daarnaast heeft iedere groep klassenouders, luizenouders en verkeersouders. 

Snel naar