Ouderbetrokkenheid

Op IKC De Tjalk hechten we waarde aan een goede relatie waarbij leerkrachten en ouders samen bijdragen aan de ontwikkeling en het onderwijs van kinderen. Samenwerking tussen school en ouders bevordert immers het welzijn en de ontwikkeling van kinderen.

Binnen onze school streven we een goede relatie na waarbij wij als professionals samen met de ouders bijdragen aan de ontwikkeling en het onderwijs van kinderen. Heldere communicatie is hierbij een van de sleutels. Bij de jongere kinderen die niet zelfstandig naar school gaan, zien en spreken we elkaar regelmatig. Onze wens is om de relatie de gehele schoolloopbaan in stand te houden, dus ook als de kinderen ouder worden.

Pedagogische driehoek op IKC De Tjalk waarbij het kind centraal staat en ouders en school het kind vanuit verschillende hoeken ondersteunen.

 

We vinden het belangrijk dat we mét elkaar praten, waarbij we elkaar vertrouwen en respecteren. De leerkracht in zijn rol als professional, de ouder als opvoeder, en het kind dat mag zijn wie hij/zij is. Als school bieden we graag duidelijkheid, spreken wederzijdse verwachtingen uit. Het elkaar op de hoogte houden van de ontwikkeling en het welzijn van het kind staat daarbij centraal.