Wereldoriëntatie

Kinderen zijn van nature nieuwsgierige onderzoekers. Ze volgen hun interesse, spelen, proberen dingen uit en leren door te doen en zelf te ontdekken. Kinderen willen het liefste dingen doen en meemaken.

IKC De Tjalk geeft kinderen  kennis en vaardigheden mee die ze een stevige basis geven om hun plek in de wereld in te nemen.

We leren kinderen kritisch na te denken, vanuit verschillende perspectieven te kijken, samen te werken, zelf kennis te verwerven, een mening te vormen en die te onderbouwen. 

Dit doen wij door vanaf groep 3 met betekenisvolle en aansprekende thema’s te werken waarin burgerschap, geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek samenkomen. Door prikkelende onderwerpen boren we de nieuwsgierigheid van onze kinderen aan zodat zij zelf op onderzoek uitgaan om zo in hun eigen leerproces tot kennis en nieuwe inzichten te komen.

De leerkracht is essentieel in het leerproces van kinderen. Vanuit het thema triggert de leerkracht de kinderen tot onderzoek, helpt ze verbanden te leggen en nodigt ze uit om verder te kijken. De leerkracht voegt kennis toe en geeft kinderen de ruimte om zelf keuzes te maken. In een veilige leeromgeving oefenen kinderen de vaardigheden en mogen ze fouten maken. Zo leren kinderen het meest.